CanadaKhabar.com

Monday, February 19, 2018 -

रिती-संस्कृती

gai-tihaar

तिहारको गाईपूजाका दिन भक्तपूरमा गाई पूजा गर्दै महिला । तस्विर : लक्ष्मी प्रसाद नाखुसी